Checklist: Twoje aplikacje, Z pomocą technologii spraw, żeby Twoja podróż była bardziej bezpieczna.

Twoje aplikacje.

Z pomocą technologii spraw, żeby Twoja podróż była bardziej bezpieczna.

Aby podróżować bezpieczniej, przed podróżą upewnij się, że masz zainstalowane odpowiednie aplikacje i czy jesteś zarejestrowany(-a) na stronach internetowych, na których możesz sprawdzić swoje rezerwacje lotów, zakwaterowania i restauracji oraz ważne informacje na temat Twojego miejsca docelowego.

Zależnie od miejsca docelowego Twojej podróży mogą istnieć różne aplikacje. Ta lista pomoże Ci wyszukać i spisać potrzebne aplikacje:

 • Do kart pokładowych (wpisz nazwę aplikacji):
 • Do odprawiania się online:
 • Do biletów transportu:
 • Do zamawiania taksówek:
 • Do korzystania z map online lub offline:
 • Do korzystania z karty płatniczej za pomocą telefonu:
 • Do rezerwacji wycieczek:
 • Do kupna biletów do muzeów i na spektakle za pomocą telefonu:
 • Do rezerwacji stolików w restauracjach:
 • Do słuchania audioprzewodników:
 • Do automatycznego tłumaczenia tekstów w językach obcych:
 • Do sprawdzania sieci transportu publicznego:
 • Do sprawdzania obłożenia interesujących Cię atrakcji:
 • Do śledzenia Twojej ekspozycji na Covid-19:

Pamiętaj, że podróżując do Hiszpanii, masz do dyspozycji aplikację Radar Covid do śledzenia stopnia narażenia na Covid-19 i Asistencia Covid w celu przeprowadzenia samooceny, jeśli uważasz, że masz objawy zarażenia przebywając na terytorium Hiszpanii.