qué ocurre si enfermo en españa

Co się stanie, jeśli zachoruję w Hiszpanii?

W przypadku zaobserwowania u siebie objawów należy zachować przezorność i unikać kontaktu fizycznego z innymi osobami. Należy poinformować o tym organy opieki zdrowotnej, korzystając z numeru informacyjnego regionu, w którym się aktualnie przebywa. Kroki, które należy podjąć, oraz podejrzane objawy można znaleźć na tej stronie internetowej lub pod następującymi linkami:

– Jak postępować w przypadku zaobserwowania u siebie objawów COVID-19 (w języku angielskim).

– Zalecenia dotyczące izolacji (w języku angielskim).

We wszystkich przypadkach Hiszpania gwarantuje pomoc medyczną w nagłych wypadkach i jest ona udzielana w szpitalach i niektórych ośrodkach zdrowia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Informacje praktyczne. Jeśli organy opieki zdrowotnej podejrzewają możliwość zakażenia, mogą zażądać przeprowadzenia testu diagnostycznego i nakazać kwarantannę, jeśli jego wynik jest pozytywny.

Ponadto niektóre regiony Hiszpanii oferują zagranicznym turystom i podróżnym dostęp do bezpłatnego ubezpieczenia obejmującego COVID-19. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych w sekcji „Informacje zdrowotne” wybranej wspólnoty autonomicznej, którą można znaleźć, korzystając z mapy na stronie głównej.