Często zadawane pytania

FORMULARZ KONTROLI ZDROWOTNEJ

 

Dla kogo obowiązkowy jest Formularz Kontroli Zdrowotnej?

W żadnym wypadku nie trzeba już wypełniać tego formularza.

 

 

ZAŚWIADCZENIE SANITARNE

 

Jeśli jesteś obywatelem UE, co powinieneś posiadać?

Jeśli podróżujesz z kraju należącego do Unii Europejskiej lub stowarzyszonego z Schengen, nie będziesz już musiał przedstawiać ani formularza kontroli zdrowia SpTh, ani certyfikatu COVID-19.

 

Jeśli pochodzisz z kraju trzeciego, jakiego zaświadczenia będziesz potrzebować po przybyciu do Hiszpanii?

Musisz posiadać zaświadczenie o szczepieniu, wyzdrowieniu lub negatywnym wyniku testu, niezależnie od tego, czy jest to odpowiednik UE, czy inny.

 

W przypadku posiadania zaświadczenia o szczepieniu musi ono być wystawione przez właściwe organy kraju pochodzenia w terminie 14 dni od daty podania ostatniej dawki pełnego schematu szczepień (szczepienie pierwotne), pod warunkiem że nie upłynęło więcej niż 270 dni od daty podania ostatniej dawki tego schematu Po upływie tego czasu świadectwo musi zawierać potwierdzenie przyjęcia dawki przypominającej. Należy mieć na uwadze, że obowiązek przyjęcia dawki przypominającej oraz 270-dniowy termin ważności nie dotyczą dzieci powyżej 12. i poniżej 18. roku życia. Dlatego też osoby w wieku powyżej 12, a poniżej 18 lat zostaną uznane za zaszczepione, nawet jeśli od ostatniej dawki minęło 270 dni, a nie przyjęły dawki przypominającej.

Możesz zapoznać się z aktualnie zatwierdzonymi szczepionkami na stronie Europejskiej Agencji Leków lub na stronie Światowej Organizacji Zdrowia. Akceptowane są również certyfikaty szczepień szczepionkami niezatwierdzonymi przez te organy, ale ostatnia podana dawka musi być jedną z zatwierdzonych szczepionek. Pełne schematy szczepień zostały określone w Strategii szczepień przeciwko COVID-19 w Hiszpanii.

 

Jeśli podczas podróży do Hiszpanii okażesz zaświadczenie o ozdrowieniu, musi ono być wystawione przez właściwy organ lub służby medyczne co najmniej 11 dni po wykonaniu pierwszego testu diagnostycznego typu NAAT (PCR, TMA, LAMP i podobne) lub szybkiego testu na obecność antygenu z wynikiem dodatnim. Certyfikat będzie ważny 180 dni od daty pierwszego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego. Szybkie testy muszą znajdować się na liście uzgodnionej przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia Unii Europejskiej i muszą zostać przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.

Jeśli posiadasz zaświadczenie o przebyciu choroby inne niż cyfrowy certyfikat EU lub jego odpowiednik, musisz przedstawić dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie badania, na podstawie którego wydano zaświadczenie.

 

Jeśli masz zamiar przedstawić test diagnostyczny, pamiętaj, że testy akceptowane w Hiszpanii to NAAT (PCR, LAMP, TMA lub podobne) lub antygenowe. Należy przedstawić negatywny wynik testu wykonanego techniką NAAT w ciągu 72 godzin przed wyjazdem do Hiszpanii lub testu antygenowego wykonanego w ciągu 24 godzin przed wyjazdem do Hiszpanii.

 

Dzieci poniżej 12. roku życia nie muszą przedstawiać żadnego z tych zaświadczeń.

 

Zaświadczenia o szczepieniu, testy diagnostyczne lub certyfikaty ozdrowienia wydane przez kraje, z którymi UE ustanowiła równoważność, będą miały taką samą ważność, co cyfrowy unijny certyfikat COVID. Możesz sprawdzić listę krajów, które znajdują się na stronie internetowej Unii Europejskiej (UE).

 

 

UNIJNE CYFROWE ZAŚWIADCZENIE COVID

 

Co to jest?

Jest to cyfrowa akredytacja, że osoba: została zaszczepiona przeciwko COVID-19 lub przeszła test diagnostyczny SARSCoV2, którego wynik był ujemny, lub wyzdrowiała z COVID-19. Ma to na celu ułatwienie swobodnego poruszania się w Unii Europejskiej.

Uwaga: Od 1 lutego 2022 r. niektóre unijne cyfrowe certyfikaty szczepień przeciwko Covid muszą zostać ponownie wydane po podaniu dawki przypominającej. Przed podróżą należy skontaktować się z organizacją wydającą świadectwo i sprawdzić jego ważność.

W jakich krajach jest ważny i gdzie jest wydawany?

We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Może być wydany na przykład przez szpitale, ośrodki diagnostyczne lub organy opieki zdrowotnej.

Jednak osoby podróżujące do Hiszpanii drogą lotniczą lub morską z kraju należącego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego z Schengen, nie muszą już przedstawiać certyfikatu COVID-19.

Czy jest za niego jakaś opłata?

Jest bezpłatny.

Czy są kraje, które mogą wydawać certyfikaty równoważne unijnemu cyfrowemu certyfikatowi COVID?

Tak, sprawdź tutaj, czy Twój certyfikat jest uważany za równoważny przez kraj wydający.

Więcej informacji znajdziesz w naszej sekcji „Unijny cyfrowy certyfikat COVID

 

 

KONTROLA ZDROWOTNA

 

Czy trzeba się jej poddać, aby wjechać na teren Hiszpanii?

Wszystkie osoby podróżujące do Hiszpanii drogą lotniczą lub morską z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej lub nie jest uważany za kraj stowarzyszony z Schengen, mogą zostać poddane kontroli sanitarnej w pierwszym punkcie wjazdu na terytorium hiszpańskie, na którą składa się przynajmniej pomiar temperatury, sprawdzenie dokumentów i wizualna ocena stanu fizycznego. W przypadku tranzytu międzynarodowego sprawdź obowiązujące przepisy tutaj.

Czy mogą poprosić mnie o wykonanie testu diagnostycznego?

W przypadku podejrzenia, że podróżny jest chory na COVID-19 lub inną chorobę zagrażającą zdrowiu publicznemu, zostanie on poddany badaniu lekarskiemu i może być konieczne wykonanie testu w kierunku aktywnego zakażenia (PDIA).

 

 

W TRAKCIE POBYTU W HISZPANII

 

O czym trzeba pamiętać?

Należy zawsze przestrzegać zaleceń służb sanitarnych wydanych w związku z COVID-19.