Często zadawane pytania

FORMULARZ KONTROLI ZDROWOTNEJ

 

Dla kogo obowiązkowy jest Formularz Kontroli Zdrowotnej?

Dla podróżnych, którzy przylatują do Hiszpanii samolotem i nie posiadają unijnego cyfrowego certyfikatu COVID lub jego odpowiednika. Nie jest to konieczne dla dzieci poniżej 12 roku życia ani dla pasażerów w tranzycie międzynarodowym.

Jest to czynność, którą należy wykonać przed podróżą.

Gdzie możesz go wypełnić?

Za pośrednictwem portalu Spain Travel Health lub aplikacji na urządzenia z systemem Android iOS.

Gdzie należy go okazać?

Otrzymuje się kod QR (w formie papierowej lub elektronicznej), który należy okazać przed wejściem na pokład i po przybyciu do Hiszpanii.

 

 

ZAŚWIADCZENIE SANITARNE

 

Jeśli jesteś obywatelem UE, co powinieneś posiadać?

Unijny cyfrowy certyfikat COVID lub równoważny, będący dowodem na jeden z następujących trzech przypadków:

– Zostałeś zaszczepiony przeciwko COVID 19. Więcej informacji.
– Miałeś wykonany test z wynikiem negatywnym.
– Przeszedłeś COVID-19.

Jeśli nie posiadasz unijnego cyfrowego certyfikatu COVID lub jego odpowiednika, musisz ręcznie wprowadzić dane z zaświadczenia, którym dysponujesz, podczas wypełniania formularza kontroli sanitarnej. W takim przypadku czas trwania kontroli sanitarnej wydłuża się na skutek ewentualnej weryfikacji Twojego zaświadczenia przez personel sanitarny.

Osoby niepełnoletnie w wieku od 12 do 17 lat, podróżujące spoza Unii Europejskiej lub strefy Schengen, z kraju objętego tymczasowymi ograniczeniami podróży innych niż niezbędne, będą mogły podróżować do Hiszpanii bez konieczności posiadania zaświadczenia o szczepieniu. Będą mogły przedstawić negatywny wynik testu wykonanego techniką amplifikacji kwasów nukleinowych NAAT (RT-PCR lub podobnego) przeprowadzonego w ciągu 72 godzin przed przyjazdem. Dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą przedstawiać żadnego zaświadczenia.

Jeśli pochodzisz z kraju trzeciego, jakiego zaświadczenia będziesz potrzebować po przybyciu do Hiszpanii?

Dozwolony jest wjazd osób podróżujących w celach turystycznych z zaświadczeniem o szczepieniu lub ozdrowieniu uznanym w tym celu przez Ministerstwo Zdrowia.

Zaświadczenie o szczepieniu musi zostać wystawione przez właściwe władze kraju pochodzenia po upływie co najmniej 14 dni od daty podania ostatniej dawki w pełnym cyklu szczepienia (szczepienie pierwotne), o ile nie upłynęło więcej niż 270 dni od daty podania ostatniej dawki wg. tego schematu. Po upływie tego czasu świadectwo musi zawierać potwierdzenie przyjęcia dawki przypominającej. Należy mieć na uwadze, że obowiązek przyjęcia dawki przypominającej oraz 270-dniowy termin ważności nie dotyczą dzieci powyżej 12. i poniżej 18. roku życia. Dlatego też osoby w wieku powyżej 12, a poniżej 18 lat zostaną uznane za zaszczepione, nawet jeśli od ostatniej dawki minęło 270 dni, a nie przyjęły dawki przypominającej.

Mogą Państwo zapoznać się z aktualnie zatwierdzonymi szczepionkami na stronie Europejskiej Agencji Leków lub na stronie Światowej Organizacji Zdrowia. Dopuszczalne są również świadectwa ze szczepionkami niezatwierdzonymi przez te agencje, ale ostatnia przyjęta dawka szczepionki musi być jedną z zatwierdzonych. Za pełne cykle szczepień uznaje się te zdefiniowane w strategii szczepień przeciwko COVID-19 w Hiszpanii.

Osoby niepełnoletnie w wieku od 12 do 17 lat z krajów spoza Unii Europejskiej lub strefy Schengen, przybywające z kraju objętego tymczasowymi ograniczeniami w podróżach mniej istotnych, mogą podróżować do Hiszpanii nie posiadając zaświadczenia o szczepieniu. Mogą przedstawić negatywny wynik testu molekularnego wykonanego techniką amplifikacji kwasów nukleinowych – NAAT (RT-PCR lub podobnego), wykonanego w ciągu 72 godzin przed przyjazdem. Dzieci poniżej 12. roku życia nie muszą przedstawiać jakiegokolwiek zaświadczenia.

Jeśli podczas podróży do Hiszpanii okażesz zaświadczenie o ozdrowieniu, musi ono być wystawione przez właściwy organ lub służby medyczne co najmniej 11 dni po wykonaniu pierwszego testu diagnostycznego typu NAAT (PCR, TMA, LAMP i podobne) lub szybkiego testu na obecność antygenu z wynikiem dodatnim. Certyfikat będzie ważny 180 dni od daty pierwszego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego. Szybkie testy muszą znajdować się na liście uzgodnionej przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia Unii Europejskiej i muszą zostać przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.

Jeśli posiadasz zaświadczenie o przebyciu choroby inne niż cyfrowy certyfikat EU lub jego odpowiednik, musisz przedstawić dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie badania, na podstawie którego wydano zaświadczenie.

W tej sekcji znajdziesz różne istniejące wyjątki, a na mapie na stronie głównej możesz sprawdzić informacje na temat specyficznych wymagań dla każdego kraju.

 

 

UNIJNE CYFROWE ZAŚWIADCZENIE COVID

 

Co to jest?

Jest to cyfrowa akredytacja, że osoba: została zaszczepiona przeciwko COVID-19 lub przeszła test diagnostyczny SARSCoV2, którego wynik był ujemny, lub wyzdrowiała z COVID-19. Ma to na celu ułatwienie swobodnego poruszania się w Unii Europejskiej.

Uwaga: Od 1 lutego 2022 r. niektóre unijne cyfrowe certyfikaty szczepień przeciwko Covid muszą zostać ponownie wydane po podaniu dawki przypominającej. Przed podróżą należy skontaktować się z organizacją wydającą świadectwo i sprawdzić jego ważność.

W jakich krajach jest ważny i gdzie jest wydawany?

We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Może być wydany na przykład przez szpitale, ośrodki diagnostyczne lub organy opieki zdrowotnej.

Czy jest za niego jakaś opłata?

Jest bezpłatny.

Czy są kraje, które mogą wydawać certyfikaty równoważne unijnemu cyfrowemu certyfikatowi COVID?

Tak, sprawdź tutaj, czy Twój certyfikat jest uważany za równoważny przez kraj wydający.

Więcej informacji znajdziesz w naszej sekcji „Unijny cyfrowy certyfikat COVID

 

 

KONTROLA ZDROWOTNA

 

Czy trzeba się jej poddać, aby wjechać na teren Hiszpanii?

Wszyscy pasażerowie przybywający do Hiszpanii drogą lotniczą i morską mogą zostać poddani kontroli sanitarnej w pierwszym punkcie wjazdu na terytorium hiszpańskie, na którą składać się będzie przynajmniej pomiar temperatury, sprawdzenie dokumentów i wizualna ocena stanu fizycznego. W przypadku tranzytu międzynarodowego sprawdź obowiązujące przepisy tutaj.

Czy mogą poprosić mnie o wykonanie testu diagnostycznego?

W przypadku podejrzenia, że podróżny jest chory na COVID-19 lub inną chorobę zagrażającą zdrowiu publicznemu, zostanie on poddany badaniu lekarskiemu i może być konieczne wykonanie testu w kierunku aktywnego zakażenia (testu PCR/TMA/RT-LAMP).

Ponadto personel zagranicznych służb zdrowia może przeprowadzić badanie diagnostyczne, jeśli przybywasz z kraju wysokiego ryzyka lub krajów ustanowionych w ramach aktywnego nadzoru związanego z procesami oceny ryzyka.

 

 

W TRAKCIE POBYTU W HISZPANII

 

O czym trzeba pamiętać?

Należy zawsze przestrzegać zaleceń służb sanitarnych wydanych w związku z COVID-19.