Często zadawane pytania

FORMULARZ KONTROLI ZDROWOTNEJ

 

Dla kogo obowiązkowy jest Formularz Kontroli Zdrowotnej?

Dla wszystkich bez wyjątku podróżnych, którzy przybywają do Hiszpanii drogą lotniczą lub morską. Jest to formalność, której należy dopełnić przed podróżą.

Gdzie można go wypełnić?
Podróżując samolotem, na stronie internetowej Spain Travel Health albo w aplikacjach na urządzenia Android lub iOS. Podróżując promem, korzystając z tego linku: https://spthm.puertos.es/

Gdzie trzeba go okazać?

Otrzymuje się kod QR (w formie papierowej lub elektronicznej), który należy okazać przed wejściem na pokład i po przybyciu do Hiszpanii.

A jak jest w przypadku podróży drogą lądową?

Na chwilę obecną nie ma obowiązku przedstawiania żadnego formularza. Osoby podróżujące z krajów lub obszarów ryzyka, które przyjeżdżają do Hiszpanii drogą lądową z Francji, muszą okazać zaświadczenie o szczepieniu, wyniki testu lub zaświadczenie o przebyciu choroby. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci poniżej 12. roku życia.

 

 

ZAŚWIADCZENIE SANITARNE

 

Które to kraje/obszary ryzyka?

Lista krajów/obszarów ryzyka podlega stałej aktualizacji, dlatego zalecamy sprawdzanie jej tutaj.

Jakie zaświadczenie lub dokument należy okazać przy wjeździe na terytorium Hiszpanii, podróżując z kraju lub obszaru uznanego za bezpieczny?

Nie jest wymagane okazanie żadnego wyniku testu, zaświadczenia o szczepieniu ani zaświadczenia o przebyciu choroby. Jednak podróżując drogą lotniczą lub morską, należy wypełnić formularz kontroli zdrowotnej i uzyskać kod QR (FAST CONTROL).

Jakie dokumenty należy posiadać, będąc obywatelem UE i podróżując z kraju lub obszaru ryzyka na terenie UE?

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID, będące dowodem na jeden z następujących trzech wariantów:

– Zostałeś zaszczepiony przeciwko COVID-19.
– Przeprowadzono u Ciebie test, którego wynik był negatywny.
– Przeszedłeś COVID-19.

Jeśli nie posiada się unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub nie można załączyć go do SpTH, konieczne jest ręczne wprowadzenie danych z zaświadczenia, którym się dysponuje. W takim przypadku czas trwania kontroli zdrowotnej wydłuża się na skutek ewentualnej weryfikacji Twojego zaświadczenia przez personel sanitarny.

Dzieci poniżej 12. roku życia nie muszą okazywać zaświadczeń.

W przypadku podróży z obszaru ryzyka na terenie kraju trzeciego jakie zaświadczenie lub dokument należy okazać po przybyciu do Hiszpanii?

Wjazd w celach turystycznych jest dozwolony za okazaniem zaświadczenia o szczepieniu wystawionego przez właściwe władze kraju pochodzenia po upływie co najmniej 14 dni od daty otrzymania ostatniej dawki wymaganej do pełnego zaszczepienia. Uznawane szczepionki to te zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków lub Światową Organizację Zdrowia.

Młodzież w wieku od 12 do 18 lat, podobnie jak osoby pełnoletnie, także musi okazać zaświadczenie o szczepieniu (nie może wjechać na terytorium za okazaniem wyniku testu ani zaświadczenia o przebyciu choroby), z wyjątkiem szczególnych sytuacji ujętych na mapie każdego kraju na stronie głównej. Jedynie dzieci poniżej 12. roku życia nie muszą okazywać żadnego zaświadczenia sanitarnego.

Na mapie na stronie głównej można znaleźć także informacje na temat konkretnych wymagań wobec podróżnych z Wielkiej Brytanii.

Jak przedłożyć te zaświadczenia?

Będzie można je wgrać do aplikacji SpTH w trakcie procesu uzyskiwania kodu QR.

W jakich językach powinny być sporządzone zaświadczenia?

W języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. W innym razie należy dołączyć tłumaczenie na język hiszpański wykonane przez oficjalny organ.

Które szczepionki są dozwolone?

Autoryzowane przez Europejską Agencję Leków lub dopuszczone do użycia w sytuacjach awaryjnych przez Światową Organizację Zdrowia. Do sprawdzenia tutaj.

Czy możliwa jest konieczność poddania się badaniu diagnostycznemu po przyjeździe do Hiszpanii pomimo posiadania któregokolwiek z tych zaświadczeń?

Tak, jest możliwe, że po przeprowadzeniu kontroli zdrowotnej organ służb sanitarnych zadecyduje o konieczności wykonania testu po przybyciu do Hiszpanii.

Czy mogą istnieć wyjątki dla każdego kraju?

Tak, mogą istnieć terytoria w krajach ryzyka objęte zwolnieniem lub przepisy i ograniczenia mające zastosowanie do jednego tylko kraju, zgodnie z jego sytuacją zdrowotną. Z tego powodu zalecamy wyszukanie konkretnych informacji o interesującym nas kraju na mapie na stronie głównej.

 

 

UNIJNE CYFROWE ZAŚWIADCZENIE COVID

 

Co to jest?

Jest to cyfrowy certyfikat potwierdzający, że dana osoba: została zaszczepiona przeciwko COVID-19 lub uzyskała negatywny wynik testu na SARSCoV2 lub ozdrowiała z COVID-19. Ma on na celu ułatwienie swobodnego przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej, ponieważ podczas wypełniania zaświadczenia sanitarnego generowany jest kod QR FAST CONTROL, który przyśpiesza wykonywanie procedur po przyjeździe do Hiszpanii.

W jakim formacie jest uzyskiwane?

W formie elektronicznej lub papierowej, w obu przypadkach z kodem QR, w języku narodowym kraju wydania oraz w języku angielskim.

W jakich krajach obowiązuje i gdzie jest wydawane?
Dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Może być wydawane na przykład przez szpitale, ośrodki diagnostyczne lub organy opieki zdrowotnej.

Czy wiąże się z jakimś kosztem?

Jest bezpłatne.

Więcej informacji w naszym dziale „Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID”

 

 

KONTROLA ZDROWOTNA

 

Czy trzeba się jej poddać, aby wjechać na teren Hiszpanii?

Wszyscy pasażerowie przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską muszą w pierwszym punkcie wjazdu na terytorium hiszpańskie poddać się kontroli zdrowotnej obejmującej przynajmniej zmierzenie temperatury, sprawdzenie dokumentów i wizualną ocenę stanu zdrowia. Tutaj można sprawdzić przepisy obowiązujące w przypadku międzynarodowych podróży tranzytowych.

 

 

W TRAKCIE POBYTU W HISZPANII

 

O czym trzeba pamiętać?

Należy zawsze przestrzegać zaleceń służb sanitarnych wydanych w związku z COVID-19.

Czy są na terenie Hiszpanii obszary, które oferują ubezpieczenie obejmujące COVID-19?

Tak, niektóre regiony Hiszpanii − nazywane wspólnotami autonomicznymi − je oferują. Sprawdź które w tym dziale.