Formularz kontroli zdrowotnej

– W przypadku pasażerów, którzy przylatują do Hiszpanii drogą lotniczą z krajów nienależących do Unii Europejskiej / stowarzyszonych z Schengen i którzy nie posiadają unijnego cyfrowego certyfikatu COVID lub równoważnego (z wyjątkiem osób poniżej 12 roku życia i podróżujących w tranzycie międzynarodowym), przed podróżą obowiązkowe jest wypełnienie formularza kontroli sanitarnej. Możesz to zrobić za pośrednictwem portalu Spain Travel Health lub aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS.

Po wypełnieniu formularza (w czasie 48 godzin przed przybyciem do Hiszpanii), otrzymuje się kod QR, który należy okazać (w formacie papierowym lub korzystając z telefonu komórkowego) zarówno przed wejściem na pokład, jak i po przybyciu do Hiszpanii.

– Każdy formularz ma charakter osobisty i niezbywalny i jest powiązany z konkretną podróżą.

– Jeżeli pasażer jest osobą niepełnoletnią lub niesamodzielną/niepełnosprawną, formularz może wypełnić opiekun, ponosząc przy tym odpowiedzialność za podane informacje.

– Pasażerowie będący członkami tej samej rodziny mogą wypełnić jeden wspólny formularz, ale konieczne jest podanie danych każdego pasażera (maksymalnie 15 osób), dlatego że każdy otrzymuje kod QR.

– Aby wypełnić formularz, potrzebne są:

  1. Numer dokumentu tożsamości (paszportu, dowodu osobistego itp.).
  2. Informacje o międzynarodowym środku transportu (data przyjazdu, numer lotu, firma, numer miejsca itp.).
  3. Informacje dotyczące pobytu w Hiszpanii.
  4. Adres e-mail.
  5. Dokument potwierdzający szczepienie, test diagnostyczny lub powrót do zdrowia po przebyciu COVID-19 (z wyjątkiem dzieci poniżej 12 roku życia).

– Pamiętaj, że jeśli masz unijny cyfrowy certyfikat COVID lub jego odpowiednik (sprawdź tutaj, czy Twój certyfikat jest uznawany za równoważny w kraju wydania), nie musisz wypełniać tego formularza.

-Pasażerowie pochodzący z krajów należących do Unii Europejskiej/stowarzyszonych z Schengen w żadnym wypadku nie muszą przedstawiać tego formularza.