Najnowsze wiadomości

Data aktualizacji: 04.08.2021

Z ostatniej chwili! 03.08.2021 Zniesiony zostaje obowiązujący od lutego zakaz lotów do Hiszpanii z Federacyjnej Republiki Brazylii i Republiki Południowej Afryki. Wchodzi w życie obowiązek kwarantanny taki sam jak w przypadku pozostałych krajów uznawanych za kraje wysokiego ryzyka (Republiki Argentyńskiej, Wielonarodowego Państwa Boliwii, Republiki Kolumbii i Republiki Namibii). Podróżni po przybyciu do Hiszpanii muszą odbyć kwarantannę trwającą 10 dni (lub przez cały pobyt, jeśli jest on krótszy). Może zostać ona skrócona do tygodnia, jeśli siódmego dnia podróżny przedstawi negatywny wynik testu na aktywne zakażenie. Więcej informacji

02.08.2021 – Zaktualizowano listę krajów i obszarów ryzyka. Lista obowiązuje do 8 sierpnia. Sprawdź listę.

24.07.2021 – Wprowadzony zostaje obowiązek kwarantanny trwającej 10 dni (lub przez cały pobyt, jeśli jest on krótszy) dla podróżnych przybywających do Hiszpanii z Republiki Argentyńskiej, Wielonarodowego Państwa Boliwii, Republiki Kolumbii i Republiki Namibii. Może zostać ona skrócona do tygodnia, jeśli siódmego dnia podróżny przedstawi negatywny wynik testu na aktywne zakażenie. Postanowienie to będzie obowiązywać wstępnie przez okres 14 dni. Więcej informacji

13.07.2021 – Generalna Dyrekcja Zdrowia Publicznego przedłuża do 72 godzin okres ważności testów wykonywanych techniką NAAT (PCR/TMA/LAMP) jako jednego z możliwych zaświadczeń niezbędnych turystom podróżującym z krajów o podwyższonym ryzyku do wjazdu do Hiszpanii. W przypadku testów antygenowych uwzględnionych we wspólnym wykazie Komisji Europejskiej zachowany zostaje limit ważności wynoszący 48 godzin przed podróżą. Postanowienie to obowiązuje od 14 lipca. Więcej informacji.

08.07.2021 – Zmodyfikowano kryteria dotyczące tymczasowego ograniczenia podróży innych niż niezbędne, odbywanych z krajów trzecich do Unii Europejskiej i krajów objętych strefą Schengen. Więcej informacji o tym, które nowe kraje i jednostki terytorialne nie będą objęte wspomnianym ograniczeniem.

01.07.2021 Od dziś, czwartku, 1 lipca, w całej Unii Europejskiej obowiązuje unijne cyfrowe zaświadczenie COVID. Jego celem jest ułatwienie bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się obywateli podczas pandemii COVID-19. Więcej informacji

29.06.2021 – Od 2 lipca osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii mają obowiązek przedstawić zaświadczenie o szczepieniu lub zaświadczenie o negatywnym wyniku testu wykonanego techniką NAAT (PCR, TMA, LAMP i podobnych) wystawione w ciągu 48 godzin przed wjazdem na terytorium Hiszpanii. Więcej informacji

25.06.2021 Przepisy dotyczące pilnych środków zapobiegawczych stosowanych w celu sprostania kryzysowi zdrowotnemu wywołanemu przez COVID-19 uległy zmianie. Od 26 czerwca znika obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz, o ile możliwe jest zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 metra. Obowiązek ten znika także dla pasażerów statków i innych jednostek pływających, przebywających w kabinach i na przestrzeniach zewnętrznych obiektu pływającego, o ile możliwe jest zachowanie bezpiecznej odległości; a także na dużych imprezach na świeżym powietrzu, podczas których uczestnicy siedzą i możliwe jest zachowanie bezpiecznej odległości. Nadal istnieje obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach wewnętrznych lub zamkniętych. Więcej informacji

Kontroli sanitarnej związane z wjazdem do Hiszpanii od 7 czerwca.Zobacz notatkę informacyjną. Data aktualizacji: 14.07.2021

09.06.2021 Zmienia się limit wieku osób nieletnich zwolnionych z obowiązku okazywania zaświadczeń o stanie zdrowia w punktach kontroli zdrowia podróżnych przy wjeździe do Hiszpanii, ustanawiając granicę 12 lat. Więcej informacji

09.06.2021 Rząd Hiszpanii modyfikuje środki kontroli sanitarnej dla osób podróżujących z Francji drogą lądową. Więcej informacji

05.06.2021 Rząd Hiszpanii zmienił wymagania i mechanizmy kontroli sanitarnej związane z wjazdem do Hiszpanii podróżnych z innych krajów. Postanowienie to obowiązuje od 7 czerwca. Więcej informacji

29.05.2021 Rząd Hiszpanii określił środki sanitarne obowiązujące dla statków pasażerskich typu wycieczkowego odbywających rejsy międzynarodowe po wpłynięciu do portów hiszpańskich i zniósł ograniczenia, które zostały wcześniej ustanowione dla tego typu statków pasażerskich z powodu kryzysu zdrowotnego. Postanowienie to obowiązuje od 7 czerwca. Więcej informacji