Najnowsze wiadomości

Data aktualizacji: 30.09.2022

Z ostatniej chwili! 19.09.2022 – Począwszy od 20 września nie ma wymogu wypełniania formularza kontroli zdrowotnej przez turystów spoza UE podróżujących samolotem do Hiszpanii, którzy nie posiadają unijnego cyfrowego certyfikatu COVID lub jego odpowiednika. Dlatego aby podróżować do Hiszpanii, nie jest już konieczne posiadanie aplikacji Spain Travel Health. Więcej informacji.

Jednocześnie po przywróceniu normalności w rejsach międzynarodowych, zniesione zostają nadzwyczajne środki wdrożone w stosownym czasie w celu jej przywrócenia.

02.06.2022 – Zniesione zostają kontrole sanitarne dla podróżnych przybywających do Hiszpanii drogą lotniczą lub morską i będących obywatelami Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych w ramach Schengen. Więcej informacji.

23.05.2022 – Od 21 maja podróżni spoza UE mogą wjechać na terytorium Hiszpanii, okazując w punktach kontroli zaświadczenie o szczepieniu, o przebyciu choroby lub o negatywnym wyniku testu diagnostycznego. Dzieci poniżej 12. roku życia nie muszą przedstawiać żadnego rodzaju zaświadczenia. Więcej informacji na temat konkretnych wymagań, które musi spełniać każde z tych zaświadczeń.

18.05.2022 – Osoby z Francji, które przybywają do Hiszpanii drogą lądową, nie będą już musiały przedstawiać żadnego zaświadczenia zdrowotnego (o szczepieniu, badaniu diagnostycznym lub przebyciu choroby). Więcej informacji.

17.05.2022 – Granica lądowa między Hiszpanią a Królestwem Maroka zostaje ponownie otwarta na określonych przejściach granicznych Ceuty i Melilli. W pierwszej fazie granicę będą mogli przekraczać tylko obywatele Unii Europejskiej oraz osoby upoważnione do poruszania się po strefie Schengen. Od 31 maja granicę będą mogli przekraczać również uprawnieni do tego pracownicy przygraniczni.

Osoby powyżej 12. roku życia będą musiały okazać zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu lub o przebyciu choroby, stosownie do określonych kryteriów. Osoby posiadające unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub jego odpowiednik nie będą musiały okazywać żadnych dodatkowych dokumentów. Więcej informacji.

20.04.2022 − Od dziś nie ma już w Hiszpanii obowiązku noszenia maseczek ani na zewnątrz, ani w zamkniętych w pomieszczeniach. Istnieją pewne wyjątki, w których należy je nosić, np. ośrodki opieki zdrowotnej i placówki służby zdrowia (takie jak przychodnie, szpitale czy apteki) oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze (obowiązek dotyczy pracowników oraz osób odwiedzających i odnosi się do przestrzeni wspólnych).

Ich stosowanie jest również obowiązkowe w transporcie lotniczym, kolejowym lub linowym oraz autobusowym, a także w publicznym transporcie zbiorowym. W pomieszczeniach zamkniętych na statkach i łodziach, gdzie zachowanie odległości 1,5 metra nie jest możliwe, są one obowiązkowe, z wyjątkiem kajut zajmowanych przez osoby mieszkające pod tym samym adresem. Dzieci poniżej szóstego roku życia nie muszą nosić maseczki w żadnych okolicznościach. Więcej informacji.

06.04.2022 – Od tej pory turyści, którzy podróżują do Hiszpanii samolotem i posiadają unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub jego odpowiednik, nie będą musieli wypełniać formularza kontroli zdrowotnej na stronie internetowej www.spth.gob.es ani w aplikacji Spain Travel Health. Tutaj znajdziesz więcej informacji na ten temat jak i na temat innych aspektów nowej rezolucji.

29.03.2022 – Obowiązek otrzymania przypominającej dawki szczepionki po upływie 270 dni od daty podania ostatniej dawki nie dotyczy dzieci w wieku powyżej 12 i poniżej 18 lat. Uznaje się je za zaszczepione, nawet jeśli od ostatniej dawki minęło 270 dni i nie otrzymały dawki przypominającej.

15.03.2022 – Z dniem 18 marca Wielka Brytania znosi ograniczenia dotyczące podróży międzynarodowych związane z pandemią. Turyści podróżujący do Wielkiej Brytanii nie będą musieli przed podróżą ani po przyjeździe poddawać się testom na COVID-19, niezależnie od tego, czy są zaszczepieni, czy nie. Nie będą też musieli wypełniać formularza lokalizacyjnego ani odbywać kwarantanny. Zobacz więcej informacji, korzystając z mapy na stronie głównej.

14.03.2022 – W drodze wyjątku i ze względów humanitarnych, wynikających z sytuacji zaistniałej na Ukrainie, linie lotnicze nie mogą odmówić wejścia na pokład osobom z tego kraju, które lecą do Hiszpanii i mogą udowodnić, że są obywatelami lub mieszkańcami Ukrainy, nawet jeśli nie przedstawią obowiązkowego kodu QR uzyskanego za pośrednictwem aplikacji SpTH.

Po przybyciu do Hiszpanii podróżni będący obywatelami lub mieszkańcami Ukrainy, którzy nie posiadają kodu QR z aplikacji SpTH i nie przedstawią odpowiedniego zaświadczenia o szczepieniu, wynikach testu lub przebyciu choroby, mogą zostać poddani testom na obecność wirusa, ale nie będą na nich składane żadne doniesienia ani nakładane żadne kary.