Najnowsze wiadomości

Data aktualizacji: 02.02.2023

Nowa informacja! 04.01.2023 – Podróżni przybywający z Chin mogą wjechać do Hiszpanii bez konieczności przedstawiania zaświadczenia sanitarnego lub negatywnego wyniku testu diagnostycznego, o ile należą do jednej z następujących kategorii: mieszkańcy Unii Europejskiej, państw należących do strefy Schengen, Andory, Monako, Watykanu lub San Marino; posiadacze wizy długoterminowej wydanej przez państwo członkowskie lub państwo należące do strefy Schengen; załogi środków transportu; dzieci poniżej 12 lat; osoby, które dysponują dokumentami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub wystąpienie konieczności podróży, lub których przyjazd jest dopuszczalny ze względów humanitarnych Więcej informacji.

31.12.2022  – Wszystkie osoby przybywające do Hiszpanii z Chińskiej Republiki Ludowej muszą posiadać cyfrowy certyfikat COVID UE lub jego odpowiednik (szczepienie, negatywny wynik testu diagnostycznego lub zaświadczenie o przebyciu choroby). Jeśli go nie posiadają, muszą posiadać zaświadczenie o teście diagnostycznym infekcji aktywnej COVID-19 z wynikiem negatywnym. Ponadto pasażerowie mogą zostać poddani kontroli sanitarnej w punktach wejścia. Więcej informacji.

15.12.2022 – Zniesione zostają wszystkie ograniczenia dotyczące podróży do Hiszpanii. Obywatele państw trzecich również zostają zwolnieni z obowiązku przedstawiania zaświadczenia sanitarnego. Środek ten wchodzi w życie dnia 16 grudnia 2022 r. i dopiero w przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej lub pojawienia się nowych niepokojących wariantów wirusa zalecone zostaną nowe środki. Więcej informacji.

19.09.2022 – Począwszy od 20 września nie ma wymogu wypełniania formularza kontroli zdrowotnej przez turystów spoza UE podróżujących samolotem do Hiszpanii, którzy nie posiadają unijnego cyfrowego certyfikatu COVID lub jego odpowiednika. Dlatego aby podróżować do Hiszpanii, nie jest już konieczne posiadanie aplikacji Spain Travel Health. Więcej informacji.

Jednocześnie po przywróceniu normalności w rejsach międzynarodowych, zniesione zostają nadzwyczajne środki wdrożone w stosownym czasie w celu jej przywrócenia.

 

18.05.2022 – Osoby z Francji, które przybywają do Hiszpanii drogą lądową, nie będą już musiały przedstawiać żadnego zaświadczenia zdrowotnego (o szczepieniu, badaniu diagnostycznym lub przebyciu choroby). Więcej informacji.

20.04.2022 − Od dziś nie ma już w Hiszpanii obowiązku noszenia maseczek ani na zewnątrz, ani w zamkniętych w pomieszczeniach. Istnieją pewne wyjątki, w których należy je nosić, np. ośrodki opieki zdrowotnej i placówki służby zdrowia (takie jak przychodnie, szpitale czy apteki) oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze (obowiązek dotyczy pracowników oraz osób odwiedzających i odnosi się do przestrzeni wspólnych).

Ich stosowanie jest również obowiązkowe w transporcie lotniczym, kolejowym lub linowym oraz autobusowym, a także w publicznym transporcie zbiorowym. W pomieszczeniach zamkniętych na statkach i łodziach, gdzie zachowanie odległości 1,5 metra nie jest możliwe, są one obowiązkowe, z wyjątkiem kajut zajmowanych przez osoby mieszkające pod tym samym adresem. Dzieci poniżej szóstego roku życia nie muszą nosić maseczki w żadnych okolicznościach. Więcej informacji.

29.03.2022 – Obowiązek otrzymania przypominającej dawki szczepionki po upływie 270 dni od daty podania ostatniej dawki nie dotyczy dzieci w wieku powyżej 12 i poniżej 18 lat. Uznaje się je za zaszczepione, nawet jeśli od ostatniej dawki minęło 270 dni i nie otrzymały dawki przypominającej.