Podczas podróży

Używanie maseczek

W Hiszpanii od 20 kwietnia 2022 r. nie jest obowiązkowe noszenie maseczki na zewnątrz ani w pomieszczeniach, z pewnymi wyjątkami. Musisz nosić maseczkę:

  1. Podczas podróży samolotem, pociągiem lub autobusem, a także we wszystkich publicznych środkach transportu pasażerskiego.
  2. Podczas podróży statkiem lub łodzią, jeśli zachowanie odległości 1,5 metra nie jest możliwe, z wyjątkiem kajut zajmowanych przez osoby mieszkające pod tym samym adresem.
  3. W ośrodkach i placówkach sanitarnych, takich jak ośrodki zdrowia, szpitale czy apteki.
  4. W ośrodkach opieki społecznej, pracownicy i goście w strefach wspólnych.

Należy pamiętać, że dzieci poniżej szóstego roku życia nie muszą nosić maseczki w żadnym przypadku.

 

W hotelach, restauracjach, na zakupach lub podczas wizyt kulturalnych

Ograniczenia i kontrole obłożenia zostały zniesione w miejscach zakwaterowania, restauracjach, sklepach i placówkach handlowych, a także w muzeach, zabytkach, przestrzeniach kulturalnych, na wystawach, pokazach i podczas zajęć rekreacyjnych. Używanie maseczki w ogólnodostępnych pomieszczeniach lub w miejscach zamkniętych również nie jest obowiązkowe. Natomiast musisz założyć maseczkę, wchodząc do apteki, przychodni czy szpitala.

Aby zapewnić sobie lepsze wrażenia i własny komfort, zalecamy wciąż dokonywanie rezerwacji z wyprzedzeniem, gdy tylko jest to możliwe, i unikanie tłumów.

 

Rady, aby cieszyć się podróżą w bezpieczny sposób

Mimo iż noszenie maseczki nie jest już obowiązkowe w wielu placówkach i zamkniętych przestrzeniach publicznych, jest ono nadal zalecane, gdy nie można zachować bezpiecznej odległości lub w przypadku osób szczególnie zagrożonych, takich jak osoby powyżej 60 roku życia czy kobiety w ciąży.

Pamiętaj o przestrzeganiu ogólnych zalecanych środków higieny i bezpieczeństwa, takich jak zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób, gdy tylko jest to możliwe, czy stosowanie żelu wodnoalkoholowego.

 

A co się stanie, jeśli zachorujesz podczas pobytu w Hiszpanii?

W przypadku potwierdzonego przypadku COVID-19 zaleca się zachowanie ekstremalnych środków ostrożności i maksymalne ograniczenie kontaktów społecznych, stałe używanie maseczki i utrzymywanie odpowiedniej higieny rąk przez 10 dni od wystąpienia objawów lub diagnozy w przypadku bezobjawowego przechodzenia COVID-19. Wskazane jest w szczególności unikanie kontaktu z osobami najbardziej zagrożonymi i uczestniczenie w imprezach masowych.

Kwarantanna w przypadku bliskich kontaktów z osobą zarażoną nie jest obowiązkowa.

Pamiętaj, że we wszystkich przypadkach Hiszpania gwarantuje pomoc medyczną w nagłych wypadkach i jest ona udzielana w szpitalach i niektórych ośrodkach zdrowia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Informacje praktyczne.

Należy zawsze przestrzegać zaleceń służb sanitarnych wydanych w związku z COVID-19.