Rodzaje kontroli po przybyciu w zależności od środka transportu

W przypadku podróży drogą powietrzną:

1. We wszystkich przypadkach należy przed rozpoczęciem podróży wypełnić formularz kontroli zdrowotnej za pośrednictwem strony internetowej Spain Travel Health lub aplikacji na urządzenia Android lub iOs. Po jego wypełnieniu otrzymuje się kod QR, który należy okazać przed wejściem na pokład i po przybyciu do Hiszpanii. W przypadku posiadania Unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, otrzymuje się kod QR FAST CONTROL, który przyśpiesza wykonywanie procedur po przyjeździe do Hiszpanii. Otrzymuje się go również, podróżując z krajów/terytoriów uznanych za bezpieczne.

2. W przypadku podróży z kraju/obszaru ryzyka na terenie UE/EOG należy posiadać jeden z poniższych trzech wariantów zaświadczenia sanitarnego (dzieci poniżej 12. roku życia są zwolnione z tego obowiązku):

a) Zaświadczenie o szczepieniu.

b) Zaświadczenie o wyniku testu wykonanego w ciągu 48 godzin poprzedzających przybycie do Hiszpanii.

c) Zaświadczenie o przebyciu choroby COVID-19.

Można je wgrać do aplikacji SpTH w trakcie procesu uzyskiwania kodu QR.

W przypadku podróży z kraju/obszaru ryzyka spoza UE/EOG wjazd w celach turystycznych jest dozwolony za okazaniem zaświadczenia o szczepieniu wystawionego przez właściwe władze kraju pochodzenia po upływie co najmniej 14 dni od daty otrzymania ostatniej dawki wymaganej do pełnego zaszczepienia. Uznawane szczepionki to te zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków lub Światową Organizację Zdrowia.

Osoby niepełnoletnie w wieku od 12 do 18 lat zaszczepione tylko jedną dawką mogą podróżować do Hiszpanii z zaświadczeniem o wyniku testu wykonanego techniką NAAT lub testu antygenowego. Dzieci poniżej 12. roku życia nie muszą okazywać zaświadczeń.

3. W przypadku podróży z kraju/obszaru ryzyka spoza UE/EOG wjazd w celach turystycznych jest dozwolony za okazaniem zaświadczenia o szczepieniu wystawionego przez właściwe władze kraju pochodzenia po upływie co najmniej 14 dni od daty otrzymania ostatniej dawki w pełnym cyklu szczepienia (szczepienie pierwotne), o ile nie upłynęło więcej niż 270 dni od daty podania ostatniej dawki wg. tego schematu. Następnie zaświadczenie musi odzwierciedlać podanie dawki przypominającej (od 1 lutego 2022 r.).

 

Za pełne cykle szczepień uznaje się te zdefiniowane w strategii szczepień przeciwko COVID-19 w Hiszpanii. O tym, jakie szczepionki są akceptowane, można się dowiedzieć z mapy na stronie głównej, wybierając kraj, z którego się podróżuje.

Otrzymuje się kod QR DOCUMENTAL CONTROL, który wiąże się z weryfikacją zaświadczenia po przyjeździe (podróżni z krajów uznanych za bezpieczne otrzymują kod QR FAST CONTROL).

Dzieci między 12 a 18 rokiem życia będące obywatelami państw trzecich, podróżujące z państwa trzeciego objętego tymczasowym ograniczeniem dotyczącym podróży, które nie są niezbędne, mogą podróżować do Hiszpanii w celach turystycznych wyłącznie po pełnym zaszczepieniu. Jedynie dzieci poniżej 12. roku życia nie muszą okazywać żadnego zaświadczenia sanitarnego.

W tej sekcji będziesz mógł dowiedzieć się o wyjątkowych sytuacjach, a na początkowej mapie strony uzyskasz dostęp do informacji o konkretnych wymaganiach, jakich potrzebują obywatele każdego kraju.

 

4. W pierwszym punkcie wjazdu na terytorium hiszpańskie należy poddać się kontroli zdrowotnej obejmującej przynajmniej pomiar temperatury termometrem bezdotykowym lub kamerą termowizyjną, sprawdzenie dokumentów i wizualną ocenę stanu zdrowia. Pasażerowie odbywający międzynarodową podróż tranzytową są zwolnieni z kontroli zdrowotnej, jednak wciąż muszą uzyskać kod QR (QR TRANSIT). Jeżeli podróż tranzytowa wymaga przejścia przez punkty kontroli granicznej, a tym samym wejścia na terytorium Hiszpanii, należy okazać kartę pokładową lub potwierdzenie zakupu biletu lotniczego lub biletów lotniczych na dalszą podróż, udowadniając w ten sposób, że miejsce docelowe znajduje się za granicą, i, o ile tranzyt trwa krócej niż 24 godziny i nie opuszcza się terenu lotniska, będzie można kontynuować podróż. Tutaj można sprawdzić obowiązujące przepisy.

W przypadku podejrzenia, że podróżny jest chory na COVID-19 lub inną chorobę zagrażającą zdrowiu publicznemu, zostanie on poddany badaniu lekarskiemu i może być konieczne wykonanie testu w kierunku aktywnego zakażenia (testu PCR/TMA/RT-LAMP). Ponadto, pracownicy służb kontroli sanitarnej mogą wykonywać testy w przypadku przyjezdnych z krajów ryzyka. W drodze wyjątku niektórzy pasażerowie mogą być zobowiązani do wykonania testu w ciągu 48 godzin od przybycia do Hiszpanii.

Jeśli podróżujesz z kraju lub obszaru wysokiego ryzyka (patrz aktualna lista tutaj), rozumiejąc jako takie te, w których wykryto znaczne pogorszenie sytuacji epidemiologicznej lub w których wykryto warianty wzbudzające szczególne obawy, będziesz musiał przedłożyć jednocześnie zaświadczenie o szczepieniu lub ozdrowieniu oraz zaświadczenie o wykonaniu testu w kierunku aktywnego zakażenia COVID-19 z wynikiem ujemnym.

W przypadku podróży drogą morską:

1. Wymagania i rodzaje kontroli są takie same, jak w przypadku podróży drogą powietrzną, a jedyną różnicą jest to, że formularz kontroli zdrowotnej należy wypełnić, korzystając z tego linku: https://spthm.puertos.es/

W przypadku podróży drogą lądową:

1. Przedstawienie formularza kontroli zdrowotnej nie jest obowiązkowe.

2. Wszystkie osoby od 12. roku życia, przybywające do Hiszpanii drogą lądową z obszarów ryzyka we Francji, muszą posiadać jedno z zaświadczeń: o szczepieniu, o wyniku testu lub o przebyciu choroby.