Rodzaje kontroli po przybyciu w zależności od środka transportu

W przypadku podróży drogą powietrzną:

  1. Jeśli podróżujesz do Hiszpanii i jesteś rezydentem kraju należącego Unii Europejskiej lub strefy Schengen (pełną listę tych krajów znajdziesz na tej stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia), nie będziesz musiał przedstawiać formularza kontroli zdrowotnej SpTH ani zaświadczenia COVID-19. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
  2. Jeśli jesteś obywatelem jednego z państw trzecich i podróżujesz z kraju nienależącego do Unii Europejskiej lub strefy Schengen (z wyjątkiem dzieci poniżej 12. roku życia i osób odbywających międzynarodową podróż tranzytową) musisz posiadać któryś z poniższych certyfikatów:

a) Zaświadczenie o szczepieniu: potwierdzające otrzymanie wymaganych dawek szczepionki przeciwko COVID-19.

b) Zaświadczenie o wyniku testu: potwierdzające negatywny wynik testu diagnostycznego.

c) Zaświadczenie o przebyciu choroby: potwierdzające, że po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu diagnostycznego, wyzdrowiałeś po przejściu zakażenia SARS-CoV-2.

 

Jeśli posiadasz unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub jego odpowiednik nie musisz okazywać żadnych dodatkowych dokumentów.

 

Sprawdź więcej informacji oraz inne wyjątki w tej sekcji.

 

W przypadku podróży drogą morską:

  1. Jeśli podróżujesz do Hiszpanii i jesteś rezydentem kraju należącego Unii Europejskiej lub strefy Schengen (pełną listę tych krajów znajdziesz na tej stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia), nie będziesz musiał przedstawiać formularza kontroli zdrowotnej SpTH ani zaświadczenia COVID-19.
  2. Jeśli jesteś obywatelem jednego z państw trzecich i podróżujesz z kraju nienależącego do Unii Europejskiej lub strefy Schengen, po ukończeniu 12 lat musisz posiadać jeden z wymaganych certyfikatów zdrowia (szczepienia, ozdrowienia czy test diagnostyczny),a więc unijny cyfrowy certyfikat COVID bądź inny równoważny, bez konieczności wypełniania formularza kontroli sanitarnej.

Sprawdź więcej informacji oraz inne wyjątki w tej sekcji.

 

W przypadku podróży drogą lądową:

1. Przedstawienie formularza kontroli zdrowotnej nie jest obowiązkowe.

2. Podróżni z Francji lub Portugalii, którzy przybywają do Hiszpanii drogą lądową, nie muszą przedstawiać żadnego zaświadczenia zdrowotnego (o szczepieniu, teście diagnostycznym lub przebyciu choroby).

3. Obecnie nie obowiązują żadne ograniczenia sanitarne w przypadku wjazdu przez granice lądowe do miast autonomicznych Ceuta i Melilla z Maroka.