Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID to cyfrowa akredytacja, że dana osoba znajduje się w jednej z następujących sytuacji: że została zaszczepiona przeciwko COVID-19, że przeprowadzono test z wynikiem negatywnym lub że wyzdrowiała z choroby COVID-19.

Możesz je uzyskać, będąc obywatelem UE i podróżując do Hiszpanii z kraju lub obszaru należącego do UE i uważanego za region ryzyka w związku z COVID-19. Cyfrowe zaświadczenie ułatwia bezpieczne i swobodne przemieszczanie się obywateli Unii Europejskiej podczas pandemii COVID-19.

Aby móc przyjechać do Hiszpanii z unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID, należy spełnić następujące wymagania:

– Zaświadczenie o szczepieniu – musi to być potwierdzenie pełnego zaszczepienia szczepionką zatwierdzoną przez EMA lub WHO, wystawione co najmniej 14 dni po otrzymaniu ostatniej dawki
– Zaświadczenie o wyniku testu – negatywny wynik testu wykonywanego techniką NAAT (PCR/TMA/LAMP) uzyskany w ciągu 72 godzin przed przyjazdem do Hiszpanii lub testu antygenowego przeprowadzonego w ciągu wcześniejszych 48 godzin.
– Zaświadczenie o przebyciu choroby – zaświadczenie to jest ważne od co najmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT do maksymalnie 6 miesięcy po tej dacie.

Dzieci poniżej 12. roku życia nie muszą okazywać zaświadczeń.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest bezpłatne, wydawane w formacie cyfrowym lub papierowym, w języku narodowym i angielskim, jest ważne w całej Unii Europejskiej i zawiera kod QR, który przyspiesza weryfikację informacji w miejscu docelowym i gwarantuje jego autentyczność. Zawiera minimum niezbędnych informacji, takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, unikalny identyfikator oraz istotne informacje dotyczące szczepień, badań diagnostycznych lub wyzdrowienia. Dane te pozostają w zaświadczeniu i nie są nigdzie przechowywane podczas weryfikacji w innym państwie członkowskim UE. W trakcie procesu weryfikacji sprawdzana jest jego ważność i autentyczność poprzez weryfikację, kto je wystawił i podpisał.

Pasażerowie, którzy posiadają Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID i wprowadzą je do formularza SpTH podczas procesu uzyskiwania kodu QR, otrzymają kod QR FAST CONTROL, który przyspieszy cały proces po przybyciu do kraju. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej UE.

W Hiszpanii można o nie wystąpić za pośrednictwem elektronicznej siedziby Ministerstwa Zdrowia. Jest ono również wydawane przez wspólnoty autonomiczne, zwykle drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub specjalnych portali internetowych służby zdrowia w każdym regionie. Na tej stronie Ministerstwa Zdrowia można skorzystać z linków internetowych, aby poprosić o Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID wspólnot autonomicznych.

Zobacz filmik informacyjny