Warunki wjazdu do Hiszpanii dla podróżnych spoza UE/EOG

1. Niezależnie od kraju pochodzenia, wszyscy pasażerowie przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską (promami), w tym podróżni w tranzycie i dzieci poniżej 12. roku życia, muszą wypełnić przed wyjazdem formularz kontroli zdrowotnej. Przylatując samolotem, można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej https://www.spth.gob.es/ albo aplikacji Spain Travel Health na urządzenia Android lub iOS. Przypływając promem, należy go wypełnić, korzystając z tego linku: https://spthm.puertos.es/.

Po wypełnieniu formularza otrzymuje się kod QR, który należy okazać zarówno przed wejściem na pokład, jak i po przybyciu do Hiszpanii. Podróżując z krajów/terytoriów nieujętych na liście regionów ryzyka, otrzymuje się kod QR FAST CONTROL, który przyśpiesza wykonywanie procedur po przyjeździe do Hiszpanii.

 

2.1. Jeśli pochodzisz z kraju lub terytorium ujętego na liście krajów o niskiej zachorowalności, wyłączonych ze strefy ryzyka, możesz podróżować bez konieczności wykonywania badania diagnostycznego czy też okazywania zaświadczenia o szczepieniu lub odporności.

2.2. W przypadku podróży z terytorium ujętego na liście krajów/obszarów ryzyka (tutaj można sprawdzić aktualną listę), należy okazać zaświadczenie o szczepieniu lub znajdować się w jednej z opisanych poniżej grup:

a) Mieszkańcy Unii Europejskiej, państw należących do strefy Schengen, Andory, Monako, Watykanu (Stolicy Apostolskiej) lub San Marino, którzy udają się do tego kraju i dysponują potwierdzającymi to dokumentami.

b) Posiadacze wizy długoterminowej wydanej przez państwo członkowskie lub państwo należące do strefy Schengen, którzy udają się do tego kraju.

c) Specjaliści ochrony zdrowia, w tym badacze medyczni i opiekunowie osób starszych, którzy udają się do pracy lub z niej wracają.

d) Pracownicy firm przewozowych, marynarze oraz personel lotniczy niezbędny do realizacji transportu lotniczego.

e) Personel dyplomatyczny, konsularny, organizacji międzynarodowych, wojskowy, obrony cywilnej oraz członkowie organizacji humanitarnych, wykonujący swoje obowiązki.

f) Studenci odbywający studia w państwach członkowskich lub państwach należących do strefy Schengen, którzy posiadają stosowne zezwolenie lub wizę oraz ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem że udają się do kraju, w którym studiują, a przyjazd ma miejsce w trakcie roku akademickiego lub w ciągu 15 dni poprzedzających jego rozpoczęcie.

g) Wysoko wykwalifikowani pracownicy, których praca jest niezbędna i nie można jej przełożyć w czasie ani wykonać na odległość, w tym uczestnicy zawodów sportowych na wysokim poziomie, które odbywają się w Hiszpanii. Okoliczności te muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

h) Osoby podróżujące w stosownie udokumentowanych, pilnych sprawach rodzinnych.

i) Osoby, które dysponują dokumentami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub wystąpienie konieczności podróży, lub których przyjazd jest dopuszczalny ze względów humanitarnych.

j) Mieszkańcy państw trzecich uwzględnionych na liście, która jest okresowo aktualizowana (tutaj można sprawdzić aktualną listę).

W przypadku gdy wymagane jest zaświadczenie o szczepieniu, musi ono zostać wystawione przez właściwe władze kraju pochodzenia po upływie co najmniej 14 dni od daty podania ostatniej dawki w pełnym cyklu szczepienia. Za pełne cykle szczepień uznaje się te zdefiniowane w strategii szczepień przeciwko COVID-19 w Hiszpanii. O tym, jakie szczepionki są akceptowane, można się dowiedzieć z mapy na stronie głównej, wybierając kraj, z którego się podróżuje.

Dzieci między 12 a 18 rokiem życia będące obywatelami państw trzecich, podróżujące z państwa trzeciego objętego tymczasowym ograniczeniem dotyczącym podróży, które nie są niezbędne, mogą podróżować do Hiszpanii w celach turystycznych wyłącznie po pełnym zaszczepieniu. Jedynie dzieci poniżej 12. roku życia nie muszą okazywać żadnego zaświadczenia sanitarnego.

Zaświadczenie o szczepieniu musi zawierać następujące informacje:

– Imię i nazwisko posiadacza.

– Datę szczepienia.

– Rodzaj przyjętej szczepionki.

– Liczbę przyjętych dawek / wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia.

– Kraj wydający zaświadczenie.

– Wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie o szczepieniu.

Zaświadczenia muszą być sporządzone w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub niemieckim albo przetłumaczone przez oficjalny organ na język hiszpański.

 

W przypadku znalezienia się w którejkolwiek z wyjątkowych sytuacji opisanych powyżej i nie posiadania zaświadczenia o szczepieniu należy przedstawić zaświadczenie o wyniku testu lub zaświadczenie o przebyciu choroby:

Zaświadczenie o wyniku testu. Należy przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19. Testy uznawane w Hiszpanii to te wykonywane techniką NAAT (PCR, LAMP, TMA i podobne) oraz test antygenowy. Należy przedstawić negatywny wynik testu wykonanego techniką NAAT w ciągu 72 godzin przed przyjazdem do Hiszpanii lub testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed przyjazdem.

Zaświadczenie o przebyciu choroby (maksymalnie 180 dni od daty pobrania próbki).

 

3. W przypadku podróży drogą powietrzną lub morską, w pierwszym punkcie wjazdu na terytorium hiszpańskie przeprowadzana jest kontrola zdrowotna, na którą składa się przynajmniej pomiar temperatury, sprawdzenie dokumentów i wizualna ocena stanu zdrowia.

W przypadku podejrzenia, że podróżny jest chory na COVID-19 lub inną chorobę zagrażającą zdrowiu publicznemu, zostanie on poddany badaniu lekarskiemu i może być konieczne wykonanie testu w kierunku aktywnego zakażenia (testu PCR/TMA/RT-LAMP). Ponadto, pracownicy służb kontroli sanitarnej mogą wykonywać testy w przypadku przyjezdnych z krajów ryzyka. W drodze wyjątku niektórzy pasażerowie mogą być zobowiązani do wykonania testu w ciągu 48 godzin od przybycia do Hiszpanii.

Jeśli pochodzisz z kraju wysokiego ryzyka, aby przejść kontrolę stanu zdrowia po przybyciu do Hiszpanii, musisz przedstawić (bez względu na to, czy masz zaświadczenie o szczepieniu lub ozdrowienia) swój kod QR SpTH wraz ze świadectwem badania diagnostycznego na SARS-CoV -2 o wyniku ujemnym.

Odbywając podróż tranzytową bez opuszczania strefy międzynarodowej, nie przechodzi się przez kontrole zdrowotne, dlatego nawet podróżni z krajów ryzyka nie muszą przedstawić zaświadczenia o szczepieniu, chociaż konieczne jest uzyskanie kodu tranzytowego QR, wypełniając formularz FCS przez aplikację SpTH.

Jeżeli podróż tranzytowa wymaga przejścia przez punkty kontroli granicznej, a tym samym wejścia na terytorium Hiszpanii, należy okazać kartę pokładową lub potwierdzenie zakupu biletu lotniczego lub biletów lotniczych na dalszą podróż, udowadniając w ten sposób, że miejsce docelowe znajduje się za granicą, i, o ile tranzyt trwa krócej niż 24 godziny i nie opuszcza się terenu lotniska, będzie można kontynuować podróż.

4. Korzystając z mapy na stronie głównej, można się zapoznać z konkretnymi przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach i dotyczącymi ich wyjątkami.