Wymagania wjazdowe do Hiszpanii dla podróżnych spoza UE / kraju stowarzyszonego z Schengen

1. Jeśli podróżujesz do Hiszpanii drogą powietrzną (z wyjątkiem dzieci poniżej 12. roku życia i osób odbywających międzynarodową podróż tranzytową), musisz posiadać jedno z następujących zaświadczeń:

 

a) Zaświadczenie o szczepieniu: potwierdzające otrzymanie wymaganych dawek szczepionki przeciwko COVID-19.

 

b) Zaświadczenie o wyniku testu: potwierdzające negatywny wynik testu diagnostycznego.

 

c) Zaświadczenie o przebyciu choroby: potwierdzające, że po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu diagnostycznego, wyzdrowiałeś po przejściu zakażenia SARS-CoV-2.

 

Jeśli posiadasz unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub jego odpowiednik nie musisz okazywać żadnych dodatkowych dokumentów.

 

Podróżując do Hiszpanii drogą morską, musisz również posiadać (powyżej 12 roku życia) jeden z wymaganych certyfikatów zdrowia (szczepienia, ozdrowienia czy test diagnostyczny), unijny cyfrowy certyfikat COVID czy inny równoważny, bez konieczności wypełniania formularza kontroli sanitarnej.

 

2. Wymagania dotyczące certyfikatu:

 

W przypadku posiadania zaświadczenia o szczepieniu musi ono być wystawione przez właściwe organy kraju pochodzenia w terminie 14 dni od daty podania ostatniej dawki pełnego schematu szczepień (szczepienie pierwotne), pod warunkiem że nie upłynęło więcej niż 270 dni od daty podania ostatniej dawki tego schematu. Następnie zaświadczenie musi odzwierciedlać podanie dawki przypominającej. Należy mieć na uwadze, że obowiązek przyjęcia dawki przypominającej oraz 270-dniowy termin ważności nie dotyczą dzieci powyżej 12. i poniżej 18. roku życia. Dlatego też osoby w wieku powyżej 12, a poniżej 18 lat zostaną uznane za zaszczepione, nawet jeśli od ostatniej dawki minęło 270 dni, a nie przyjęły dawki przypominającej.

Możesz zapoznać się z aktualnie zatwierdzonymi szczepionkami na stronie Europejskiej Agencji Leków lub na stronie Światowej Organizacji Zdrowia. Akceptowane są również certyfikaty szczepień szczepionkami niezatwierdzonymi przez te organy, ale ostatnia podana dawka musi być jedną z zatwierdzonych szczepionek. Pełne schematy szczepień zostały określone w Strategii szczepień przeciwko COVID-19 w Hiszpanii.

 

Jeśli posiadasz zaświadczenie o ozdrowieniu, musi ono być wystawione przez właściwy organ lub służby medyczne co najmniej 11 dni po wykonaniu pierwszego testu diagnostycznego typu NAAT (PCR, TMA, LAMP i podobne) lub szybkiego testu na obecność antygenu z wynikiem dodatnim. Certyfikat będzie ważny 180 dni od daty pierwszego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego. Szybkie testy muszą znajdować się na liście uzgodnionej przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia Unii Europejskiej i muszą zostać przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.

Jeśli posiadasz zaświadczenie o ozdrowieniu inne niż unijny cyfrowy certyfikat COVID lub jego odpowiednik, musisz przedstawić dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie badania, na podstawie którego wydano zaświadczenie.

 

Jeśli masz zamiar przedstawić test diagnostyczny, pamiętaj, że testy akceptowane w Hiszpanii to NAAT (PCR, LAMP, TMA lub podobne) lub antygenowe. Należy przedstawić negatywny wynik testu wykonanego techniką NAAT w ciągu 72 godzin przed wyjazdem do Hiszpanii lub testu antygenowego wykonanego w ciągu 24 godzin przed wyjazdem do Hiszpanii.

 

Pamiętaj, że zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19, teście diagnostycznym lub ozdrowieniu wydane przez kraje, z którymi UE ustanowiła równoważność, mają taką samą ważność, co unijny cyfrowy certyfikat Covid. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Unii Europejskiej (UE).

Dzieci poniżej 12. roku życia nie muszą przedstawiać żadnego z tych zaświadczeń.

 

 

3. Osoby podróżujące drogą lotniczą lub morską z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej lub nie jest uważany za kraj stowarzyszony z Schengen, mogą zostać poddane kontroli sanitarnej w pierwszym punkcie wjazdu na terytorium hiszpańskie, na którą składa się przynajmniej pomiar temperatury, sprawdzenie dokumentów i wizualna ocena stanu fizycznego.

Jeśli padnie podejrzenie, że możesz mieć COVID-19, przeprowadzona zostanie bardziej wyczerpująca ocena. Zarówno w procesie ewaluacji medycznej, jak i jeśli organ ds. zdrowia uzna to za stosowne w oparciu o ramy aktywnego nadzoru powiązane z procesami oceny ryzyka, może zostać przeprowadzony test na aktywną infekcję (PDIA).

Jeśli jesteś w tranzycie międzynarodowym, okazanie zaświadczenia o szczepieniu, ozdrowieniu lub wyniku testu diagnostycznego COVID-19 nie będzie wymagane, o ile nie opuścisz strefy lotniska i Twój pobyt w Hiszpanii nie przekroczy 24 godzin.

Więcej informacji na temat kontroli higieniczno-sanitarnych oraz przypadków, w których konieczne jest objęcie kwarantanną.

 

4. Są takie kraje, których mieszkańcy nie są objęci tymczasowym ograniczeniem podróży, które nie są konieczne, z krajów trzecich do Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych strefy Schengen. Ich listę znajdziesz w załączniku do niniejszego Rozporządzenia.

 

Na mapie znajdującej się na stronie głównej możesz zapoznać się z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach oraz ewentualnymi wyjątkami.