desde que paises puedo viajar a españa

Warunki wjazdu do Hiszpanii dla podróżnych z krajów członkowskich UE/EOG

1. Podróżując do Hiszpanii samolotem (z wyjątkiem osób poniżej 12 roku życia i osób w tranzycie międzynarodowym) niezależnie od kraju rozpoczęcia podróży (w tym Hiszpanie wracający do swojego miejsca zamieszkania), musisz mieć jeden z następujących dokumentów:

 

a) Unijny cyfrowy certyfikat COVID lub inne unijne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19, lub zaświadczenie o negatywnym wyniku badania diagnostycznego, lub zaświadczenie o wyzdrowieniu po przejściu tej choroby. Sprawdź tutaj, czy Twój certyfikat jest uważany za równoważny przez kraj wydający.

Po przybyciu na lotnisko musisz kierować się oznakowaniem wskazującym Pomarańczową drogę (Vía Naranja).

b) Jeśli nie posiadasz unijnego cyfrowego certyfikatu COVID lub jego odpowiednika, przed wyjazdem musisz wypełnić formularz kontroli sanitarnej. Możesz to zrobić za pośrednictwem strony internetowej https://www.spth.gob.es/ lub aplikacji Spain Travel Health na urządzenia z systemem Android iOS.

Po jego wypełnieniu otrzymasz kod QR, który będziesz musiał przedstawić zarówno w momencie wejścia na pokład, jak i po przybyciu do Hiszpanii.

Po przybyciu na lotnisko musisz kierować się oznakowaniem wskazującym Niebieską drogę (Vía Azul).

 

Podróżując do Hiszpanii drogą morską, musisz również posiadać jeden z wymaganych certyfikatów zdrowia (szczepienia, ozdrowienia czy test diagnostyczny), unijny cyfrowy certyfikat COVID czy inny równoważny, bez konieczności wypełniania formularza kontroli sanitarnej.

 

2. Jeśli posiadasz unijny cyfrowy certyfikat COVID lub inny równoważny, certyfikat ten stanowi potwierdzenie jednego z następujących trzech przypadków:

a) Zostałeś zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zaświadczenie o szczepieniu musi zostać wystawione przez właściwe władze kraju pochodzenia po upływie co najmniej 14 dni od daty podania ostatniej dawki w pełnym cyklu szczepienia (szczepienie pierwotne), o ile nie upłynęło więcej niż 270 dni od daty podania ostatniej dawki wg. tego schematu. Następnie zaświadczenie musi odzwierciedlać podanie dawki przypominającej. Należy mieć na uwadze, że obowiązek przyjęcia dawki przypominającej oraz 270-dniowy termin ważności nie dotyczą dzieci powyżej 12. i poniżej 18. roku życia. Dlatego też osoby w wieku powyżej 12, a poniżej 18 lat zostaną uznane za zaszczepione, nawet jeśli od ostatniej dawki minęło 270 dni, a nie przyjęły dawki przypominającej.

Mogą Państwo zapoznać się z aktualnie zatwierdzonymi szczepionkami na stronie Europejskiej Agencji Leków lub na stronie Światowej Organizacji Zdrowia. Dopuszczalne są również świadectwa ze szczepionkami niezatwierdzonymi przez te agencje, ale ostatnia przyjęta dawka szczepionki musi być jedną z zatwierdzonych. Za pełne cykle szczepień uznaje się te zdefiniowane w strategii szczepień przeciwko COVID-19 w Hiszpanii.

Uwaga: Od 1 lutego 2022 r. niektóre cyfrowe unijne świadectwa szczepień muszą być ponownie wydane po przyjęciu dawki przypominającej. Przed podróżą należy skontaktować się z organizacją wydającą świadectwo i sprawdzić jego ważność.

b) Miałeś wykonany test z wynikiem negatywnym. Zaświadczenie musi potwierdzać negatywny wynik testu PCR lub podobnego (wykonywanego techniką NAAT), do którego próbkę pobrano w ciągu 72 godzin przed wyjazdem, lub negatywny wynik testu antygenowego uwzględnionego we wspólnym wykazie Komisji Europejskiej, do którego próbkę pobrano w ciągu 24 godzin przed wyjazdem.

c) Przeszedłeś COVID-19. Zaświadczenie o ozdrowieniu musi być wystawione przez właściwy organ lub służby medyczne co najmniej 11 dni po wykonaniu pierwszego testu diagnostycznego typu NAAT (PCR, TMA, LAMP i podobne) lub szybkiego testu na obecność antygenu z wynikiem dodatnim. Certyfikat będzie ważny 180 dni od daty pierwszego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego. Szybkie testy muszą znajdować się na liście uzgodnionej przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia Unii Europejskiej i muszą zostać przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.

Osoby niepełnoletnie w wieku od 12 do 18 lat zaszczepione tylko jedną dawką mogą podróżować do Hiszpanii z zaświadczeniem o wyniku testu wykonanego techniką NAAT lub testu antygenowego. Dzieci poniżej 12. roku życia nie muszą okazywać zaświadczeń.

Dowiedz się więcej o unijnym cyfrowym zaświadczeniu COVID.

Jeśli nie posiadasz unijnego cyfrowego certyfikatu COVID lub jego odpowiednika, musisz ręcznie wprowadzić dane z zaświadczenia, którym dysponujesz. W takim przypadku czas przejścia przez kontrolę sanitarną wydłuża się na skutek ewentualnego sprawdzenia Twojego zaświadczenia przez personel kontrolny.

 

3. W przypadku podróży drogą powietrzną lub morską wszyscy pasażerowie mogą zostać poddani kontroli sanitarnej w pierwszym punkcie wjazdu na terytorium hiszpańskie, na którą składa się przynajmniej pomiar temperatury, sprawdzenie dokumentów i wizualna ocena stanu fizycznego.

W przypadku podejrzenia, że podróżny jest chory na COVID-19 lub inną chorobę zagrażającą zdrowiu publicznemu, zostanie on poddany badaniu lekarskiemu i może być konieczne wykonanie testu w kierunku aktywnego zakażenia (testu PCR/TMA/RT-LAMP). Ponadto personel zagranicznych służb zdrowia może przeprowadzić badanie diagnostyczne, jeśli przybywasz z kraju wysokiego ryzyka lub krajów ustanowionych w ramach aktywnego nadzoru związanego z procesami oceny ryzyka.

Jeśli jesteś w tranzycie międzynarodowym, okazanie Formularza kontroli sanitarnej lub zaświadczenia o szczepieniu, ozdrowieniu lub diagnozie COVID-19 nie będzie wymagane, o ile nie opuścisz strefy lotniska i Twój pobyt w Hiszpanii nie przekroczy 24 godziny.

Więcej informacji na temat kontroli higieniczno-sanitarnych oraz przypadków, w których konieczne jest objęcie kwarantanną.

Z najważniejszymi przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach i dotyczącymi ich wyjątkami można się zapoznać, korzystając z mapy na stronie głównej.