desde que paises puedo viajar a españa

Warunki wjazdu do Hiszpanii dla mieszkańców krajów z UE/strefy Schengen

Jeśli podróżujesz do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską z kraju należącego do Unii Europejskiej lub kraju należącego do strefy Schengen (pełną listę tych krajów znajdziesz na tej stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia) lub jesteś rezydentem jednego z tych krajów, nie będziesz musiał przedstawiać formularza kontroli zdrowotnej SpTH ani zaświadczenia.

 

Dokładnie zaś, mogą wjechać do Hiszpanii bez konieczności przedstawiania jakiegokolwiek zaświadczenia covid:

a) Mieszkańcy Unii Europejskiej, państw należących do strefy Schengen, Andory, Monako, Watykanu (Stolicy Apostolskiej) lub San Marino, którzy udają się do tego kraju i dysponują potwierdzającymi to dokumentami.

b) Posiadacze wizy długoterminowej wydanej przez państwo członkowskie lub państwo należące do strefy Schengen, którzy udają się do tego kraju.

c) Specjaliści ochrony zdrowia, w tym badacze medyczni i opiekunowie osób starszych, którzy udają się do pracy lub z niej wracają.

d) Pracownicy firm przewozowych, marynarze oraz personel lotniczy niezbędny do realizacji transportu lotniczego.

e) Personel dyplomatyczny, konsularny, organizacji międzynarodowych, wojskowy, obrony cywilnej oraz członkowie organizacji humanitarnych, wykonujący swoje obowiązki.

f) Studenci odbywający studia w państwach członkowskich lub państwach należących do strefy Schengen, którzy posiadają stosowne zezwolenie lub wizę oraz ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem że udają się do kraju, w którym studiują, a przyjazd ma miejsce w trakcie roku akademickiego lub w ciągu 15 dni poprzedzających jego rozpoczęcie.

g) Wysoko wykwalifikowani pracownicy, których praca jest niezbędna i nie można jej przełożyć w czasie ani wykonać na odległość, w tym uczestnicy zawodów sportowych na wysokim poziomie, które odbywają się w Hiszpanii. Okoliczności te muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

h) Osoby podróżujące w stosownie udokumentowanych, pilnych sprawach rodzinnych.

i) Osoby, które dysponują dokumentami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub wystąpienie konieczności podróży, lub których przyjazd jest dopuszczalny ze względów humanitarnych.

j) Są takie kraje, których mieszkańcy nie są objęci tymczasowym ograniczeniem podróży, które nie są konieczne, z krajów trzecich do Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych strefy Schengen. Ich listę znajdziesz w załączniku do niniejszego Rozporządzenia.

 

Na stronie głównej możesz zapoznać się z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach oraz ewentualnymi wyjątkami zależnie od miejsca, z którego przybywasz, i obywatelstwa.