desde que paises puedo viajar a españa

Warunki wjazdu do Hiszpanii dla podróżnych z krajów członkowskich UE/EOG

1. Niezależnie od kraju pochodzenia, wszyscy pasażerowie przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską (promami), w tym podróżni w tranzycie i dzieci poniżej 12. roku życia, muszą wypełnić przed wyjazdem formularz kontroli zdrowotnej. Przylatując samolotem, można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej https://www.spth.gob.es/ albo aplikacji Spain Travel Health na urządzenia Android lub iOS. Przypływając promem, należy go wypełnić, korzystając z tego linku: https://spthm.puertos.es/.

Po wypełnieniu formularza otrzymuje się kod QR, który należy okazać zarówno przed wejściem na pokład, jak i po przybyciu do Hiszpanii.

 

2. Należy zapoznać się z WYKAZEM KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ / EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO oraz WYKAZEM PAŃSTW TRZECICH, publikowanymi i aktualizowanymi przez hiszpańskie ministerstwo zdrowia.

2.1 Podróżując z obszarów UE/EOG, które nie zostały ujęte na poprzedniej liście krajów ryzyka, nie jest wymagane badanie diagnostyczne ani zaświadczenie o szczepieniu lub odporności.

2.2. Jeśli jesteś obywatelem UE i podróżujesz z kraju lub obszaru ryzyka, musisz posiadać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID, które załącza się do aplikacji SpTH podczas wypełniania formularza. Zaświadczenie to jest dowodem na jeden z następujących trzech wariantów:

a) Zostałeś zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie pełnej szczepionki musi zostać wystawione przez właściwe władze kraju pochodzenia po upływie co najmniej 14 dni od daty podania ostatniej dawki. Dopuszczone są szczepionki autoryzowane przez Europejską Agencję Leków lub dopuszczone do użycia w sytuacjach awaryjnych przez Światową Organizację Zdrowia.

b) Przeprowadzono u Ciebie test, którego wynik był negatywny. Zaświadczenie musi potwierdzać negatywny wynik testu PCR lub podobnego (wykonywanego techniką NAAT), do którego próbkę pobrano w ciągu 72 godzin przed przyjazdem do Hiszpanii, lub negatywny wynik testu antygenowego uwzględnionego we wspólnym wykazie Komisji Europejskiej, do którego próbkę pobrano w ciągu 48 godzin przed przyjazdem do Hiszpanii.

c) Przeszedłeś COVID-19. Zaświadczenie o przebyciu choroby musi zostać wystawione przez właściwy organ władzy lub służbę zdrowia po upływie co najmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT (PCR, TMA, LAMP i podobnych). Zaświadczenie jest ważne przez 180 dni od daty pobrania próbki.

Z unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID otrzymuje się kod QR FAST CONTROL, który przyspiesza załatwianie formalności po przyjeździe do Hiszpanii, bez czekania i dodatkowych kontroli.

Osoby niepełnoletnie w wieku od 12 do 18 lat zaszczepione tylko jedną dawką mogą podróżować do Hiszpanii z zaświadczeniem o wyniku testu wykonanego techniką NAAT lub testu antygenowego. Dzieci poniżej 12. roku życia nie muszą okazywać zaświadczeń.

Dowiedz się więcej o unijnym cyfrowym zaświadczeniu COVID.

Jeśli nie posiadasz unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub nie możesz załączyć go do SpTH, musisz ręcznie wprowadzić dane z zaświadczenia, którym dysponujesz. W takim przypadku czas przejścia przez kontrolę zdrowotną wydłuża się na skutek ewentualnego sprawdzenia Twojego zaświadczenia przez personel kontrolny.

 

3. W przypadku podróży drogą powietrzną lub morską, w pierwszym punkcie wjazdu na terytorium hiszpańskie przeprowadzana jest kontrola zdrowotna, na którą składa się przynajmniej pomiar temperatury, sprawdzenie dokumentów i wizualna ocena stanu zdrowia.

W przypadku podejrzenia, że podróżny jest chory na COVID-19 lub inną chorobę zagrażającą zdrowiu publicznemu, zostanie on poddany badaniu lekarskiemu i może być konieczne wykonanie testu w kierunku aktywnego zakażenia (testu PCR/TMA/RT-LAMP). Ponadto, pracownicy służb kontroli sanitarnej mogą wykonywać testy w przypadku przyjezdnych z krajów ryzyka. W drodze wyjątku niektórzy pasażerowie mogą być zobowiązani do wykonania testu w ciągu 48 godzin od przybycia do Hiszpanii.

Jeśli pochodzisz z kraju wysokiego ryzyka, aby przejść kontrolę stanu zdrowia po przybyciu do Hiszpanii, musisz przedstawić (bez względu na to, czy masz zaświadczenie o szczepieniu lub ozdrowienia) swój kod QR SpTH wraz ze świadectwem badania diagnostycznego na SARS-CoV -2 o wyniku ujemnym.

Jeśli jesteś w tranzycie i tranzyt odbywa się bez opuszczania strefy międzynarodowej, nie przejdziesz kontroli sanitarnej, więc nawet jeśli pochodzisz z kraju ryzyka, nie będziesz musiał przedstawić Unijnego Certyfikatu Cyfrowego COVID-19, chociaż musisz uzyskać TRANZYT QR, wypełniając FCS przez SpTH. Jeżeli podróż tranzytowa wymaga przejścia przez punkty kontroli granicznej, a tym samym wejścia na terytorium Hiszpanii, należy okazać kartę pokładową lub potwierdzenie zakupu biletu lotniczego lub biletów lotniczych na dalszą podróż, udowadniając w ten sposób, że miejsce docelowe znajduje się za granicą, i, o ile tranzyt trwa krócej niż 24 godziny i nie opuszcza się terenu lotniska, będzie można kontynuować podróż.

Z najważniejszymi przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach i dotyczącymi ich wyjątkami można się zapoznać, korzystając z mapy na stronie głównej.