Visitas turísticas

Zwiedzanie

Ograniczenie liczby osób mogących przebywać w danym obiekcie lub uczestniczyć w danej atrakcji.

  • Wytyczenie tras w sposób ułatwiający zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób.
  • Promowanie korzystania z przestrzeni na świeżym powietrzu i zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  • Korzystanie z broszur i map w formacie cyfrowym lub z osobistych egzemplarzy.
  • Ograniczenie korzystania z obiektów interaktywnych i urządzeń usprawniających zwiedzanie (takich jak ekrany dotykowe, przewodniki audio, urządzenia VR, itp.)
  • Prowadzenie rejestru zwiedzających i konieczność podpisania oświadczenia o znajomości i zaakceptowaniu ustanowionych środków higieniczno-sanitarnych.

Zapoznaj się z kompletnymi przewodnikami „Zwiedzanie” i „Wyjątkowe przestrzenie publiczne”, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.